2018 yılında başladığımız Tübitak-Teydep projemiz uzun ve verimli bir çalışma döneminin ardından tamamlandı. Bu süreçte bizlere destek olan bütün kamu/özel çalışanlara çok teşekkür ederiz.