Decision Support System (DSS)

DSS, nistagmus analizinde kullanılan, videofrenzel ve yapay zeka yazılımından oluşan bir sistemdir. DSS’nin en önemli bileşeni olan videofrenzel gözlük, tanı ve tedavi sürecinde etkin rol oynayan yüksek çözünürlüklü ve hızlı kayıt özelliğine sahip 2 adet kızılötesi kamera içerir.

Tanı ve tedavi manevraları sırasında gözün ritmik hareketlerini grafiğe dönüştüren yapay zeka yazılımı, nistagmusun latansını, süresini, yönünü ve amlitüdünü değerlendirir ve kaydeder. Sistem, bulanık mantık metodolojisi kullanarak bir uzman doktor gibi verileri analiz eder ve en yüksek olasılık yüzdesiyle BPPV alt tipini teşhis eder.

Sistem, tanıyı doğrulamak için hekim onayı alır. Onay alındıktan sonra Robotik Manevra Sandalyesi(RMS), yapay zeka yazılımına yüklenen algoritmaya uygun bekleme sürelerine, dönüş yönlerine ve açılara uyarak, dikey ve yatay eksende 360o dönme kabiliyeti ile manevrayı başlatır. Tüm manevraları 15 dakikadan kısa sürede tamamlar

Ürün geliştirme çalışmaları devam etmektedir.