RMS nin hastalar üzerinde kullanılmaya başlaması için yürüttüğümüz çalışmalar TİTCK’nın onayı ile 20.02.2022 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlamış bulunmaktadır. Gerek Hastane yönetimi gerekse KBB polikliniğinde yer alan bütün personele bize olan sıcak ve destekleyici yaklaşımlarından çok teşekkür ederiz.