Rakamlarla BPPV

BPPV Dünya üzerinde en sık görülen vertigo/baş dönmesi nedenidir.

 

Bir insanın bu hastalığa ömrü boyunca yakalanma olasılığı % 2.4 olarak saptanmıştır.

1 yıllık prevalans (yeni ve eski hasta sayısı) % 1.6 dır.

ABD de yılda Acil servise gelen 5.6 milyon hastanın  % 17-42 kısmına BPPV tanısı konur.

Hastalık 1 yıl içinde % 15-20 olasılıkla tekrar eder.

Tanı zorlukları nedeniyle Acil servise gelen BPPV hastalarının % 74-81 ine yanlış teşhis konmaktadır.

Hastalar tedavi oluncaya kadar ortalama 7 defa hastaneye gelir, tedavi süresi ortalama 70 aya kadar çıkmaktadır.

BPPV tanı ve tedavisindeki bu sıkıntıların sosyoekonomik bedeli oldukça ağırdır.

Hastaların %86 sının hayat düzeni bozulur.

Hastaların %68 i iş gücü kaybı yaşar.

Hastaların %4 ü işini bu yüzden değiştirir.

Hastaların %6 sı bu hastalık yüzünden işini bırakır.

Hastaların %65 ine gereksiz testler yapılır.

BPPV tanısı için ABD’de yıllık 2 Milyar USD harcanır.

BPPV yaşlı popülasyonda düşme riskini artırır.