Vertigo / BPPV Nedir ?

Vertigo / Kristal Kayması nedir?

Vertigo, baş dönmesi veya baş dönmesi olarak tanımlanan bir dengesizlik hissidir. Denge sisteminin bir veya daha fazla bölümünün işlev bozukluğundan kaynaklanır. Vertigo, iç kulaktaki sorunlar, beyne giden kan akışındaki problemler veya nörolojik bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo(BPPV) nedir?

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), iç kulaktaki kalsiyum kristallerinin yer değiştirmesi nedeniyle oluşan bir denge bozukluğudur. Bu durum, başın belirli pozisyonlara getirilmesiyle tetiklenen baş dönmesi ve mide bulantısına neden olur. Genelde dönme bir dakikadan az sürse de hastada büyük bir korkuya sebep olur.

Tetikleyici baş hareketi tekrarlandığı sürece dönme sürekli uykuda bile tekrar eder. Dönme şiddeti kristallerin sayısına ve endolenf sıvısı içinde serbest ya da yapışık olmasına bağlı değişkendir. Baş dönmesine sıklıkla bulantı ve kusma da eşlik eder. Hastanın giderek hayat kalitesi bozulur ve sıklıkla depresyon da görülür. BPPV hastalığı öldürücü olmasa da hastaların düşme riskini artırır. Bu risk yaşlılarda ağır sonuçlar ve bakım masraflarına neden olabilir.

BPPV tanı ve tedavi yöntemleri nedir ?

BPPV hastalığının tanısı için kullanılabilecek herhangi bir görüntüleme aygıtı ya da kan analizi bulunmamaktadır. Tanı hastaya yapılacak tetikleyici manevralar ile her iki gözde oluşan ritmik sıçrayıcı göz hareketlerinin (nistagmus) tanımlanması ile konulur.

BPPV alt tipi yani hangi taraf ve hangi kanal ya da kanalların hasta olduğundu tespit edildikten sonra tedavi için kanal içindeki kristalleri geldiği yere düşürmek gerekir.  Bu ancak tedavi manevraları ile başın ve vücudun doğru açılar ve sürelerde döndürülmesi ile başarılır.

“BPPV tanı ve tedavisi yalnızca manevralarla yapılabilen yegâne iç kulak hastalığıdır. Tedavisinde spesifik ilaç yoktur.”