2021
yılında 6. Düzenlenen  Doktorclub 2021
yarışmasında şirketimiz “Yılın Medikal Endüstri Ödülleri – Yılın Ar-Ge / İnovasyon
Uygulaması” kategorisinde ödül almaya hak kazanmıştır. Yaklaşık 3 yıllık bir
çalışmanın 75.000 i aşan doktorun oyu ile ödüllendirilmesi şirketimiz için
övünç kaynağıdır.