Yönetim Kurulu

Home BPPV tanı ve tedavi yöntemleri ?

BPPV hastalığının tanısı için kullanılabilecek herhangi bir görüntüleme aygıtı ya da kan analizi bulunmamaktadır. Tanı hastaya yapılacak tetikleyici manevralar ile her iki gözde oluşan ritmik sıçrayıcı göz hareketlerinin (nistagmus) tanımlanması ile konulur.

BPPV alt tipi yani hangi taraf ve hangi kanal ya da kanalların hasta olduğundu tespit edildikten sonra tedavi için kanal içindeki kristalleri geldiği yere düşürmek gerekir.  Bu ancak tedavi manevraları ile başın ve vücudun doğru açılar ve sürelerde döndürülmesi ile başarılır.

“BPPV tanı ve tedavisi yalnızca manevralarla yapılabilen yegâne iç kulak hastalığıdır. Tedavisinde spesifik ilaç yoktur.”